среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Konstrukcja sztachetki z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Balaski PCV na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ze sztachet potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane plot Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane balaski z PCV na plot i furtę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий